Ana içeriğe atla

-Dr.Öğr.Üyesi Hatice Çelik, “On Dokuzuncu Yüzyıl Doğu Asya Sistemi’nde Dengeleme Politikaları: Kore-Rusya İlişkileri Örneği”, Cappadocia Journal of Area Studies (CJAS), Cilt. 2, Sayı. 2, 2020.

 

-Arş. Gör. Mustafa Yasir Kurt, “Masinissa'dan Tebbun'a Cezayir Diplomasisi”, Doç. Dr. Mürsel Bayram (ed.), “Mağrib Diplomasisi: Kuzey Afrika Devletlerinin Dış İlişkiler Tarihi” Glasstree Academic Publishing, Raleigh N.C., 2021.

 

-Doç. Dr. Mürsel Bayram (ed.), “Mağrib Diplomasisi: Kuzey Afrika Devletlerinin Dış İlişkiler Tarihi” Glasstree Academic Publishing, Raleigh N.C., 2021.

 

-Dr.Öğr.Üyesi Hatice Çelik, “Rahatlama Birlikleri: Feminizm Çerçevesinde Bir Analiz", Alternatif Politika Dergisi, Cilt.12, Sayı.3, ss. 516-541, 2020.

 

-Dr.Öğr.Üyesi Hatice Çelik, “Uluslararası Alanda Ticaret Savaşları", Dr.Öğr.Üyesi Emre Çıtak ve Dr.Öğr.Üyesi Sami Kiraz (ed.), Uluslararası Güvenlik: Gelenekselden Güncele Bir Gündem Analizi, Orion Yayınları, Ankara, 2020.

 

-Dr.Öğr.Üyesi Hatice Çelik, “Socio-Cultural Relations Between ASEAN and South Korea", Doç. Dr. Ceren Ergenç (ed.), ASEAN as a Method: Re-centering Processes and Institutions in Contemporary Southeast Asian Regionalism, Routledge, Londra, 2020.

 

-Dr.Öğr.Üyesi Hatice Çelik, "Trump Dönemi ABD’nin Kuzey Kore ve Güney Kore Politikası", Dr. Öğr. Üyesi Fulya Köksoy (ed.), Küresel Politikalar ve Bölgesel Dönüşümler, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2020.

 

-Dr.Öğr.Üyesi Hatice Çelik, "Transformatıon In Indıan Polıtıcs After The Pulwama Attack", Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, Cilt.3, Sayı.2, ss. 205-219, 2020.

 

-Dr.Öğr.Üyesi Hatice Çelik, "Kashmir after August 5th Decision and its Implications for South Asia", RUDN Journal of World History, Vol.12, No.2, pp. 99-111, 2020.

 

-Dr.Öğr.Üyesi Hatice Çelik (Dr.Öğr.Üyesi Merve Karacaer Ulusoy ile ortak editörlük), Uluslararası Sistemde Venezuela: Bölgesel ve Küresel Perspektifler, Nobel Akademik Yayınevi, Ankara, 2020.

 

-Dr.Öğr.Üyesi Mürsel Bayram, "Çin Tarzı Uluslararası İlişkilerin Analitik Çerçevesi: Yeni-Haraççılık", (Prof. Dr. Hüseyin Emiroğlu ile ortak yazarlı), Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.4, Sayı.1, ss.29-44, 2020.

 

-Prof. Dr. Enver Arpa ve Doç. Dr. Murat Bayar, "South-South Cooperation in Africa: Niger-Turkey Case", Journal of Global South Studies (University of Florida Press), Vol.37, No.1, pp. 31-56, 2020.

 

-Dr. Öğr. Üyesi Mürsel Bayram, Une histoire diplomatique des Etats ouest-africains, Platanus Publishing, Ankara, 2020.

 

-Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çelik, “Çin’in Ortadoğu Politikası: Süreklilik ve Değişim", Liberal Düşünce Dergisi, Cilt. 25, Sayı. 97, ss. 31-46, 2020.

 

-Dr. Öğr. Üyesi Mürsel Bayram, "Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti’nin Diplomatik Ontolojisi", Liberal Düşünce Dergisi, Cilt. 25, Sayı.97, ss. 167-185, 2020.

 

-Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çelik, "Güney Kore ve ASEAN'ın Dış Politika ve Güvenlik İlişkileri". Doç. Dr. Çağdaş Üngör(Der.), Asya Pasifik Çalışmalarında Yeni Ufuklar, içinde ss. 67-87, Küre Yayınları, İstanbul, 2020.

 

-Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çelik, "Keşmir Sorunu". Prof. Dr. Tevfik Erdem(Der.), Milliyetçilik, içinde ss.627-644, Otorite Yayınları, Antalya, 2020.

  

-Dr. Öğr. Üyesi Mürsel Bayram, "Kuzey Kore’nin Afrika’da Varlık Gösterme Biçimleri", Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı, Cilt.50, 2019.

 

-Dr. Öğr. Üyesi Mürsel Bayram, "Nasyonoloji Yahut Ulusbilim: Bir Giriş Denemesi", Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.3, Sayı.2, ss. 149-160, 2019.

 

-Dr. Öğr. Üyesi Mürsel Bayram, "Militokrasiden Plütokrasiye Benin Siyasetinin Metamorfozu", Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt.1, Sayı.1, ss. 64-73, 2019.

 

-Dr. Öğr. Üyesi Mürsel Bayram, "Küçük Devlet Dış Politikası: Angola Örneği", Bölgesel Araştırmalar Dergisi, Cilt.3, Sayı.2, ss. 90-114, 2019.

 

-Dr. Öğr. Üyesi Mürsel Bayram, "La Politique Étrangère du Sénégal de Léopold Senghor à Macky Sall", Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.10, Sayı.20, ss. 225-237, 2019.

 

-Doç. Dr. Murat Bayar, “An Analysis of Large-Scale Forced Migration in Africa” (Prof.Dr. M.M. Aral ile ortak yazarlı), International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol.16, No.21, pp. 4210-4225, 2019.

 

-Prof. Dr. Enver Arpa ve Doç. Dr. Murat Bayar, "Türkiye’nin Afrika’ya Yönelik Kalkınma Yardımlarının Yardım Etkinliği Açısından Değerlendirilmesi", Bilge Strateji, Cilt.11, Sayı.21, ss.201-229, 2019.

 

-Dr. Öğr. Üyesi Mürsel Bayram, “Burkina Faso Siyasetinde İdeoloji ve Pragmatizm” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt.74, Sayı.3, ss.739 -757, 2019.

 

-Prof. Dr. Enver Arpa’nın Analizi: “Körfez Medyasında 'Sevakin' Yalanları”, 29.04.2019.

 

-Prof. Dr. Enver Arpa’nın Analizi: “Sudan’da 'Yumuşak Geçiş' Darbesi”, 12.04.2019.

 

-Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çelik, "Özbekistan: Orta Asya’nın Kilidi", Stratejik Düşünce, Sayı. 80, ss. 62-67, 2019.

 

Afrika Çalışmaları İçin Bir Kaynakça

 

- Dr. Öğr. Üyesi Mukerrem Miftah, "Borderless Imaginations Under State Imposed Territoriality in the Horn of Africa," African Studies Quarterly, Vol.18, No.2, pp.95-100, 2019 .

 

Doç. Dr. Enver Arpa'nın Analizi: "Sudan’da Yeni Bir Zemherî Dalgası", 08.04.2019

 

Doç. Dr. Enver Arpa'nın Analizi: "Sudan’da neler oluyor?", 31.12.2018

 

- Dr. Öğr. Üyesi Mukerrem Miftah, The Polemics and Politics of Ethiopia’s Disintegration, 13.12.2018

 

Dr. Öğr. Üyesi Mukerrem Miftah, Ethiopia in Transition is Facing Critical Challenges, 08.11.2018


- Dr. Öğr. Üyesi Murat Bayar, Yurtdışı Yardım Stratejimiz: Nijer Saha Çalışmasından Gözlemler ve 10.BRICS, 30.07.2018