Ana içeriğe atla

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) sosyal ve beşeri bilimler odaklı araştırma yapmak ve eğitim vermek üzere Türkiye'de kurulan ilk üniversitedir. ASBÜ bünyesindeki bölgesel araştırma enstitülerinden birisi olan Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü’nün (DOAF) misyonu, Afrika ve Asya (Doğu, Güney ve Güneydoğu Asya) ülkelerini özellikle uluslararası, siyasi ve sosyoekonomik yönlerden incelemek, bu doğrultuda çokludisiplinli projeler geliştirmek, yayın yapmak, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve lisansüstü programlar sunmaktır. DOAF’ın vizyonu, Afrika ve Asya ile ilgili uygulamalı araştırmalar yapmak ve geleceğin uzmanlarını yetiştirmek suretiyle önde gelen bir bölgesel araştırma enstitüsü olmak ve “Güney-Güney işbirliği”ne* katkı sağlamaktır.  

 

DOAF’ın Afrika Çalışmaları ve Asya Çalışmaları anabilim dallarındaki lisansüstü programları 2018-2019 akademik yılında ilk öğrencilerini alarak eğitime başlamıştır. Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve ekonominin yanı sıra tarihi ve kültürel içerikli derslerin yer aldığı müfredatlarıyla programlarımız İngilizce ve Türkçe dillerinde eğitim vermektedir. Ayrıca, her iki gruptaki programlarda bölge dilleri (örneğin, Arapça, Çince, Fransızca, Japonca, Korece) öğrenme imkanı sunulmaktadır. Türkçe programlarımızın DOAF’ın misyonuna hizmet eden önemli diğer bir yönü, Afrika ve Asya üzerine Türkçe yazılmış akademik çalışmaların literatürdeki eksikliğini gidermektir. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrası akademi, kamu kurumları (özellikle dış yardım ve diplomasi alanlarında), sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde kariyer yapmaya yönlendirilmektedir. 

 

Alanında öncü lisansüstü programlarımıza başvurularınızı bekliyoruz.

 

* Güney-Güney işbirliği “gelişmekte olan ülkelerin mevcut kalkınma sorunlarına çözüm üretebilmek için işbirliği içinde çalışmaları”dır. (kaynak: UNDP 2012)