Ana içeriğe atla

Kayıt için Gerekli Belgeler

Değerlendirme Sonucu Programa Kabul Edilen Adayların Kayıt Esnasında Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsüne Vermeleri Gereken Belgeler

Tezli YL Programlarına Kayıt için Gerekli Belgeler

1. Lisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Onaylı Örneği (Yurt Dışı diplomalar için mezun olunan üniversitenin YÖK denkliği yazısı gerekmektedir.)

2. Lisans Not Durum (Transkript) Belgesinin Aslı veya Onaylı Örneği

3. ALES Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı*.
4. Yabancı Dil Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı**. 

5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6. İki Adet Vesikalık Fotoğraf

7. Erkekler için Askerlik Durum Belgesi 

8. TÖMER Belgesi (uluslararası öğrenciler için - Türkçe programlarda)

* ALES Sonuç Belgesinin geçerlilik süresi beş (5) yıldır. Uluslararası öğrencilerde ALES aranmamaktadır.

** Geçerlilik süresi belirtilmemiş KPDS, ÜDS,  YDS ve e-YDS sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren beş (5) yıldır. Türkçe programa başvuran uluslararası adayların TÖMER'den en az B2 düzeyinde puan almış olmaları gerekmektedir.