Ana içeriğe atla

Asya ve Afrika ülkelerinin 21. yüzyılda küresel ölçekte artan önemlerinin yanı sıra Türkiye’nin bu ülkelere yönelik aktif ticaret ve/veya dı­ş yardım politikaları, bölge siyasetine, ekonomisine ve kültürüne hakim, bölge dillerinden en az birisini bilen uzmanlar yetiş­tirilmesi ihtiyacını artırmıştır. Dış­iş­leri Bakanlığı, Türk İ­şbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TIKA) ve Yunus Emre Enstitüsü baş­ta olmak üzere kamu kurumlarının, uluslararası te­şkilatların ve sivil toplum kurulu­larının ihtiyaç duyduğu bu uzmanlığı sağlamaya yönelik programlarıyla DOAF uluslararası standartlarda nitelikli ve özgün eğitim vermektedir. Ayrıca, öğrencilerimize araştırma projesi yürütme imkanı sunularak teorik bilgilerini sahada tatbik etme olanağı tanınmaktadır. Mezunlarımız akademinin yanı sıra kamu (özellikle diplomasi ve dı­ş yardım) kurulu­şlarında, uluslararası te­şkilatlarda ve sivil toplum kurulu­şlarında kariyer yapma yönünde güçlü bir donanım kazanmaktadırlar.