Ana içeriğe atla
Afrika Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Program Hakkında

DOAF Afrika Çalışmaları - Türkçe (tezli) ve Afrika Çalışmaları - İngilizce (tezli) yüksek lisans programlarının amacı Afrika ülkelerinin siyasi ve sosyoekonomik koşulları üzerine kapsamlı eğitim vermek suretiyle öğrencilerimizi akademik, kamu ve sivil toplum kariyerlerine hazırlamaktır. Her programın müfredatı 7 alan dersi (3 zorunlu ve 4 seçmeli) ve 1 seminer dersinin yanı sıra yüksek lisans tezi ve akademik uzmanlıktan oluşmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz ek seçmeli dersleriyle bölge dillerini (örn. Arapça, Fransızca) öğrenme imkanına sahiptirler. Başvuru koşullarımız Haziran/Temmuz ayında ASBÜ ve DOAF web sitelerinden duyurulmaktadır.

 

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
 • Üniversitelerin lisans (en az 4 yıllık) bölümlerinden birinden mezun olunmalıdır.*
 • Lisans mezuniyet not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.30 olmalıdır.
 • ALES notu EA/Sözel/Sayısal puan türünde en az 65 olmalıdır (GMAT/GRE eş değeri kabul edilir).** 
 • YDS veya e-YDS (İngilizce, Fransızca veya Arapça) sınavlarından herhangi biri en az 55 puan veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak.***

 • Bilimsel değerlendirme sınavından en az 60 puan; genel değerlendirmeden en az 65 puan almış olmak.

 • * Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönergesi doğrultusunda, lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilere programa başlamadan önce en çok iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
 • ** ALES Sonuç Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Yabancı uyruklu öğrencilerden ALES aranmamaktadır.
 • *** Aday, ÖSYM'nin 27 Eylül 2020 tarihli YDS sınav sonucunu açıklamasından itibaren 5 gün içinde mesai bitimine kadar ilgili yükseköğretim kurumuna YDS belgesini ibraz etmesi şartıyla başvurusunu gerçekleştirebilir. Bu belgeyi belirlenen tarihe kadar ibraz etmeyenlerin kayıt işlemlerinin iptal edilecektir. Geçerlilik süresi belirtilmemiş YDS ve e-YDS sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 5 yıldır.

Uluslararası Adaylar için
 • Üniversitelerin lisans (en az 4 yıllık) bölümlerinden birinden mezun olunmalıdır.
 • Lisans mezuniyet not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.30 olmalıdır.
 • Adayların programa kabul edildikten ve kaydolduktan sonra, öğrenimlerine başlayabilmeleri için T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve/veya ASBU Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DİLMER) uygulanan Türkçe testlerinden en az C1 düzeyinde puan almaları gerekir.
 • Programa kabul edilenlerin öğrenim ücretinden düşülmek üzere 100 TL Başvuru Ücretinin TR76 0001 2009 4110 0006 0000 14 numaralı hesaba yatırılmış olması gerekmektedir. Programa kabul edilmeyen öğrencilerin yatırdığı başvuru ücreti iade edilmez. Yabancı uyruklu öğrenciler için programların yıllık ücreti 6.000 TL’ dir.
 • * Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönergesi doğrultusunda, lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilere programa başlamadan önce en çok iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
 • ** Türkiye'deki bir üniversiteden mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe dil belgesi şartı aranmaz.
Müfredat

 

Dersler ve içerikler için tıklayınız.

 

Program Bilgi Paketi

 

Lütfen tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim 
Afrika Çalışmaları Anabilim Dalı / Asya Çalışmaları Anabilim Dalı

   doaf@asbu.edu.tr

  +90 312 596 46 32

  +90 312 596 47 41

  +90 312 596 49 02

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hâle gelmektedir.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular Üniversitemiz Senatosu'nun belirleyeceği takvime göre her yıl Haziran/Temmuz ayında başlamaktadır. Başvuru takvimine ilişkin tarihler için üniversite web sitesi takip edilmelidir.

Programlara başvuran adayların ön değerlendirmesi ALES puanının %50'si ile lisans mezuniyet notunun %50'si toplanarak en yüksek puana göre sıralama yapılarak gerçekleştirilir. Ön değerlendirme sonuçlandırıldıktan sonra ilan edilen tarihte bilimsel değerlendirme sınavı yapılır. Programa başvuranların başarı durumu, ALES puanının %50’si, mezuniyet ortalamasının %20’si ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %30’u dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirme sonucu 65 tam ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır. Değerlendirme sonuçları programın yürütüldüğü Enstitü’nün web sayfasında ilan edilir.

Uluslararası Adaylar için

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular yıl boyu kabul edilmektedir.

Programa başvuranların başarı durumu, mezuniyet ortalamasının %20’si ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %80’i dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirme sonucu 65 tam ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır. Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul ölçütleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonuçları programın yürütüldüğü Enstitü’nün web sayfasında ilan edilir.